Denne slutbrugerlicensaftale (“EULA”) er en juridisk aftale mellem dig og WasteHunters Aps.

Denne AFTALE om brugerlicensaftalen regulerer din erhvervelse og brug af vores WasteHunters-software (“Software”) direkte fra WasteHunters Aps.

Læs venligst denne aftale om brugerlicensaftalen grundigt, før du fuldfører installationsprocessen og bruger WasteHunters-softwaren. Det giver en licens til at bruge WasteHunters software og indeholder garantioplysninger og ansvarsfraskrivelser.

Ved at klikke på “accepter” eller installere og/eller bruge WasteHunters-softwaren bekræfter du din accept af Softwaren og accepterer at blive bundet af vilkårene i denne aftale om en aftale om hjælpetjenester.

Hvis du indgår denne EULA på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, som du har bemyndigelse til at bemyndigelse til at binde en sådan enhed og dens associerede selskaber til disse vilkår og betingelser.

Hvis du ikke har en sådan myndighed, eller hvis du ikke er enig i vilkårene og betingelserne i denne aftale om brugerlicensaftalen, må du ikke installere eller bruge Softwaren, og du må ikke acceptere denne aftale om brugerlicensaftalen.

Denne EULA gælder kun for software, der leveres af WasteHunters Aps, uanset om der henvises til eller beskrives anden software heri.

Vilkårene gælder også for eventuelle WasteHunters Aps opdateringer, tillæg, internetbaserede tjenester og supporttjenester til Softwaren, medmindre andre vilkår ledsager disse elementer ved levering. Hvis det er tilfældet, gælder disse vilkår. Denne EULA aftale blev oprettet ved hjælp EULA Template for WasteHunters.

General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR)), EU’s persondataforordning, er en juridisk ramme, der søger at beskytte EU-borgernes privatliv ved at formalisere deres rettigheder vedrørende deres personlige data. WasteHunters Aps tager proaktive skridt for at sikre, at vores praksis er i overensstemmelse med GDPR, at dine data er beskyttet, og at dit privatliv er beskyttet, ikke kun i EU, men i hele verden.

Appen samler lokationsdata for at kunne vise, hvor du er på kortet, tegne din rute når du WasteHunter, markere opsamlet affald, og finde events i nærheden. Hvis du ønsker at din lokation opdateres på din WasteHunt, når du bruger andre apps, eller når skærmen er slukket, vælg “Tillad altid”.

Appen tæller dine skridt og følger dig, når du bevæger dig og muliggør automatisk deaktivering af funktioner og sensorer, så der bruges så lidt strøm som muligt.

Den data ansvarlige for WasteHunters ApS er den administrerende direktør, som kan kontaktes på følgende mail: info@wastehunters.com


Licenstildeling

WasteHunters Aps giver dig hermed en personlig, ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv licens til at bruge WasteHunters-softwaren på din enhed i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale om brugerlicens.
Du har tilladelse til at downloade WasteHunters software under din kontrol. Du er ansvarlig for at sikre, at din enhed opfylder minimumskravene i WasteHunters software.

Du har ikke tilladelse til at:
– Redigere, ændre, ændre, tilpasse, oversætte eller på anden måde ændre hele eller dele af Softwaren eller tillade, at hele eller dele af Softwaren kombineres med eller bliver indarbejdet i anden software eller dekompilere, demontere eller reverse engineering af software eller forsøgeat gøre tilsvarende tiltag.
– Reproducere, kopiere, distribuere, videresælge eller på anden måde bruge Softwaren til kommercielle formål
– Tillade enhver tredjepart at bruge Softwaren på vegne af eller til fordel for en tredjepart
– Bruge softwaren på en måde, der er i strid med gældende lokal, national eller international lov
– Bruge softwaren til ethvert formål, som WasteHunters Aps mener er et brud på denne EULA aftale

Intellektuel ejendomsret og ejerskab

WasteHunters Aps beholder til enhver tid ejerskabet af Softwaren, som du oprindeligt downloadede, og alle efterfølgende downloads af softwaren. Softwaren (og ophavsretten og andre immaterielle rettigheder uanset art
i Softwaren, herunder eventuelle ændringer deraf) er og forbliver WasteHunters Aps’ ejendom.
WasteHunters Aps forbeholder sig ret til at udstede licenser til at bruge Softwaren til tredjeparter.

Opsigelse

Denne EULA træder i kraft fra den dato, hvor du første gang bruger Softwaren, og fortsætter, indtil den opsiges.
Den ophører også øjeblikkeligt, hvis du ikke overholder nogen af aftalens vilkår. Ved en sådan opsigelse ophører de licenser, der er udstedt i henhold til denne EULA, øjeblikkeligt, og du accepterer at stoppe al adgang til og brug af Softwaren. De bestemmelser, der i sin natur fortsætter og overlever, vil overleve enhver opsigelse af denne EULA-aftale.

Gældende lov

Denne EULA-aftale og enhver tvist, der opstår i eller i forbindelse med denne EULA-aftale, skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med Danmarks lovgivning.